تجارت اتوماتیک با متلب – ۲۰۱۲

عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB – 2012زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۱کلید واژه ها:algorithmic tradingautomated tradingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxfixGenetic Programminggentici algorithmjava integrationmoving averagequickfixrsisharpe Read More →

تجارت الگوریتمیک با MATLAB – 2010

عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB – 2010زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۲کلید واژه ها:algorithmic tradingaly kassamCrossoverCurve Fittingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algoirthmGenetic Read More →