تجزیه و تحلیل ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۰۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل Read More →

تحلیل گر ایرفویل

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴۸کلید واژه ها:aerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

مولد هوابر ۵ رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 5 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۸کلید واژه ها:۵ digitaerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanegeneratornacaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمولد Read More →

سازنده (ایجاد کننده) ایرفویل چهار رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 4 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۴کلید واژه ها:۴ digit4415aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanegeneratornacaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیسازنده Read More →

پایگاه داده تست ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Test Databaseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairfoildata explorationData Exploration in MATLABdata importdata warehouseDatabasedragliftانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

تبدیل ایرفویل ژوکوفسکی (Joukowski)

عنوان انگلیسی: Joukowski Airfoil Transformationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۴کلید واژه ها:aerodefaerodynamicaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcirclejoukowski airfoil transformationstreamlinesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

شبیه سازی ملخ (بالک) هلیکوپتر با انتقال لرزش به بدنه

عنوان انگلیسی: Helicopter Rotor to Fuselage Vibration Transmission Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABharmonichelicopteroscillarotorrotorcraftsimulatorvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

XFOIL – رابط متلب

عنوان انگلیسی: XFOIL – MATLAB interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۸کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairfoilairplanexfoilاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →