نتایج جستجو برای «aircraft design»

تعداد کلیک: 671
عنوان انگلیسی: Fuel fraction sizing
لینک: http://codesara.ir/content/m1040279-fuel-fraction-sizing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1040279
تعداد کلیک: 630
عنوان انگلیسی: draw DATCOM aircraft
لینک: http://codesara.ir/content/m1011890-draw-datcom-aircraft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1011890
تعداد کلیک: 968
عنوان انگلیسی: Wing Designer
لینک: http://codesara.ir/content/m1042694-wing-designer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1042694
تعداد کلیک: 956
عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation function
لینک: http://codesara.ir/content/m1027292-oswald-efficiency-estimation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1027292
تعداد کلیک: 1409
عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation function
لینک: http://codesara.ir/content/m1041482-oswald-efficiency-estimation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1041482
تعداد کلیک: 3660
عنوان انگلیسی: Emergency power system for a more electrical aircraft
لینک: http://codesara.ir/content/m1012881-emergency-power-system-formore-electrical-aircraft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1012881
تعداد کلیک: 547
عنوان انگلیسی: Global stabilization of a PVTOL aircraft with bounded thrust
لینک: http://codesara.ir/content/m1016408-global-stabilization-ofpvtol-aircraft-with-bounded-thrust
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1016408

کاهش اندازه سوخت