نتایج جستجو برای «adaptive»

تعداد کلیک: 2397
عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)
لینک: http://codesara.ir/content/m1170955-adaptive-degree-polynomial-filter-savitzky-golay-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1170955

مدل سیمیولینک متعادل کننده کانال تطبیقی