قطعه بندی کانتور فعال

عنوان انگلیسی: Active Contour Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۳کلید واژه ها:active contourcomputer visionDigital Image Processingimage proceimage processinglevel setsmorphologysegmentationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

اجرای کانتور فعال و پلت فرم فعال GUI

عنوان انگلیسی: Active Contours implementation and test platform GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۶۵کلید واژه ها:activeactive contouractive contour modelsactive contourscomparecomputer visioncontourcontoursDigital Image Processingenhancementgeodesic snakesguiimageImage Read More →