نتایج جستجو برای «acquisition»

تعداد کلیک: 1331
عنوان انگلیسی: Data acquisition into Simulink - example model
لینک: http://codesara.ir/content/m1205054-data-acquisition-into-simulink-example-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1205054
تعداد کلیک: 1202
عنوان انگلیسی: IMAQCALC - Image acquisition calculator
لینک: http://codesara.ir/content/m1482252-imaqcalc-image-acquisition-calculator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1482252
تعداد کلیک: 1412
عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Vernier SensorDAQ
لینک: http://codesara.ir/content/m1209783-matlab-support-package-for-vernier-sensordaq
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1209783

رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A