فیلتر ذره ای برای موقعیت یابی روبات با استفاده از اندازه گیری های بیسیم وای فای

عنوان انگلیسی: Particle filter for robot localization using WiFi measurementsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۴۵کلید واژه ها:density estimationnonholonomic trajectoryparticle filterPFraytracingRobot LocalizationSequential importance resamplingSIRSMCWiFiwirelesswireless lanالگوریتم Read More →

مدل سیمیولینک برای سیستم شبکه بیسیم محلی ۸۰۲٫۱۱b PHY

عنوان انگلیسی: ۸۰۲٫۱۱b PHY Simulink Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۹۰کلید واژه ها:۸۰۲۱۱ matlabcckCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspphysical layer physimulinkwirelesswireless lanپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →