آشکارساز لبه سازگار با کدر HDL

عنوان انگلیسی: HDL Coder Compatible edge detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۶کلید واژه ها:Digital ElectronicsDigital Image ProcessingDigital Implementationedgeedge detectionHardware Description Language CoderhdlHDL Coderimage processingsimulinkverilogVerilog Read More →

ATAN CORDIC محاسبه

عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۲۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointarcasicatancordicDigital ElectronicsDigital ImplementationDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAHardware Description Language CoderhdlHDL Read More →

ATAN2 نقطه ثابت با استفاده از CORDIC

عنوان انگلیسی: Fixed-Point ATAN2 using CORDICزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcordic atan atan2 arctan tandspFixed-PointFixed-Point ToolboxVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Description Languageالگوریتم Read More →