نتایج جستجو برای «Vector Optimization»

تعداد کلیک: 3089
عنوان انگلیسی: SVM Demo
لینک: http://codesara.ir/content/m1050618-svm-demo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1050618

فیلم آموزشی رایگان مبانی تئوری و روش های کلاسیک بهینه سازی چندهدفه