نتایج جستجو برای «Thyristor»

تعداد کلیک: 1908
عنوان انگلیسی: full wave rectifier with R-L load
لینک: http://codesara.ir/content/m1693788-full-wave-rectifier-with-r-l-load
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1693788
تعداد کلیک: 706
عنوان انگلیسی: Nonsinusoidal Power
لینک: http://codesara.ir/content/m1734264-nonsinusoidal-power
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1734264

یکسو ساز تمام موج با بار RL با استفاده از تریستور