دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی

عنوان انگلیسی: Thesis:”Sparse Bayesian Information Filters for Localization and Mapping”تعداد کلیک: ۵۸۱۴کلید واژه ها:MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGYThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی اقیانوسدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای تجزیه و تحلیل کمی تراکم پستان و بازسازی مدل سه بعدی

عنوان انگلیسی: Thesis:Breast Density Analysis-Quantitative Methods and 3D Model Reconstructionتعداد کلیک: ۲۴۴۱کلید واژه ها:University of californiaپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:آموزش توابع نورونی در داخل شبکه عصبی بر اساس برنامه نویسی ژنتیکی

عنوان انگلیسی: Thesis:”LEARNING THE NEURON FUNCTIONS WITHIN NEURAL NETWORKS BASED ON GENETIC PROGRAMMING”تعداد کلیک: ۲۴۱۴کلید واژه ها:CARLETON UNIVERSITYThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی تصاویر خودکار و برنامه ریزی برای پرتو درمانی

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic image segmentation and treatment planning for radiotherapyتعداد کلیک: ۲۹۳۷کلید واژه ها:NEW YORK UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصویر بر اساس متن با کاربرد در بررسی و ارزیابی رژیم غذایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Context based image analysis with application in dietary assessment and evaluationتعداد کلیک: ۲۳۵۰کلید واژه ها:Purdue Universityدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترادانلود رایگان پایان نامه:تجزیه Read More →