دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم مورچگان مبتنی بر تخمین و جستجوی محلی مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP احتمالاتی (تصادفی)

عنوان انگلیسی: Thesis: Estimation-based Ant Colony Optimization and Local Search for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتوضیحات:  تعداد کلیک: ۱۸۱۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود Read More →

الگوریتم جستجوی تصادفی

عنوان انگلیسی: Random Search Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:algorithmglobalglobal optimizationlocalmachine learningoptimizationrandomsearchsimplestatisticsstochasticالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی Read More →

بهینه‌سازی مدل گوسی ترکیبی چندمتغیره با استفاده از روش آنتروپی متقابل

عنوان انگلیسی: Multivariate Gaussian Mixture Model Optimization by Cross Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۸کلید واژه ها:cross entropyEntropygaussianGaussian Mixtureinformation theorymultivariatemultivariate gaussian mixtureoptimizationStochastic Optimizationآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبهینه Read More →

نکات و فوت و فن های بهینه سازی

عنوان انگلیسی: Optimization Tips and Tricksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۴۰کلید واژه ها:confidence intervalsconfidence limitsCrossoverestimationexamplesfminconfminsearchgenetic algorithmLinear Regressionlsqlinmaximizationminimizationmodelingmutationnonlinear regressionoptimizationOptimization Toolboxpartitioned least squaresquadprogregressionridge regressionSAseparable least squaresSimulated Read More →