نتایج جستجو برای «SVC»

عنوان انگلیسی: طراحي و ساخت جبران كننده توان راكتيو استاتيك پست لوشان (I)
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-333
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-333
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html
عنوان انگلیسی: بهبود پايداري در سيستم هاي قدرت جهت جلوگيري از blackout با استفاده از pss و ادوات facts
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-370
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-370
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html
عنوان انگلیسی: بررسي علل آسيب ديدن ترانسفورماتور ورودي يك مجتمع فولاد با انداز هگيري و مدلسازي شبكه و ارائه راهكارهاي اصلاحي
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-432
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-432
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html

Novel Methods with Fuzzy Logic and ANFIS Controller Based SVC for Damping Sub-Synchronous Resonance and Low-Frequency Power Oscillation