شبیه ساز روبات

عنوان انگلیسی: Robot Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۵کلید واژه ها:robot simulator robotics manipulatorRobust ControlsimulationStochastic controlتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارکنترل خطیکنترل روباستکنترل Read More →

سینماتیک یک بازوی ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematics of a two-link robot armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۶کلید واژه ها:Linked RobotRobot Armsroboticsانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباتربات بازو دارربات Read More →

طراحی کنترلر NXT SCARA (بازوی روبات سطحی دو لینکی)

عنوان انگلیسی: NXT SCARA (Two-Link Planar Robot Arm) Controller Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۲کلید واژه ها:control designecrobotEmbedded Centerembedded codelegoMicroprocessormindstormsmodelingnxtrealtime workshoprobot armRobot Armsscarasimulationsimulinkالکترونیک دیجیتالانواع Read More →

انفیس برای روبات دو درجه آزادی

عنوان انگلیسی: ANFIS for 2 dof robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۹کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISdemoFISFuzzy Inference systeminverse kinematicsneural networkneural networkssimulationآموزش شبکه عصبیانفیسپرسپترون Read More →