گزارش DAQ

عنوان انگلیسی: DAQ Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۳کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementReport Generatorsignal processingtest and measurementارائه گزارش در متلباندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپایگاه دادهپردازش Read More →

الگوریتم شبیه سازی تبرید معمولی

عنوان انگلیسی: General simulated annealing algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۵۸کلید واژه ها:annealChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsMATLAB for Chemical EngineersoptimizationReport GeneratorSASimulated AnnealingsimulationStochastic Read More →

سری PicoScope 2000 – درایور ابزار ژنتیک

عنوان انگلیسی: PicoScope 2000 Series – MATLAB Generic Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۳کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument drivermatlabmeasurementoscilloscopepicoscopeابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

ژنراتور گزارش پوشش

عنوان انگلیسی: Coverage Report Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۸کلید واژه ها:automationcoberturaControl SystemsControl theorycoveragecoverage reporthudsonjenkinsjunitReport GeneratorSystems theorytestingunit testunit testingxunitاتوماسیونارائه گزارش در متلبپایگاه دادهساخت گزارشسیستم Read More →

منوی محتوای تولید گزارش PolySpace HTML

عنوان انگلیسی: PolySpace HTML Report Generator Context Menuزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۵کلید واژه ها:PolyspaceReport GeneratorStatic Code Analysisارائه گزارش در متلباستاتیکبررسی کد منبعپایگاه دادهتجزیه Read More →