جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۳۶کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

گیرنده رادیو AM

عنوان انگلیسی: AM Radio Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۸کلید واژه ها:amautomationCommunicationsControl SystemsControl theoryOscillatorreceiverrfSystems theoryاتوماسیوناسیلاتوربرقجریان متناوبسیستم های کنترلقدرتمدار الکتریکیمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلموج سینوسیموج مربعینظریه Read More →

تولباکس موج های مغناطیسی و آنتن ها

عنوان انگلیسی: Electromagnetic Waves and Antennas Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۴کلید واژه ها:Antenna ArrayAntenna DesignantennasCommunicationsdiffractionmultidiel2moptical filterrfsparametersthin film filtertransmission lineswaveguidewavesآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها Read More →

جفت ضریب K برای یک فیلتر تشدید کننده

عنوان انگلیسی: Coupling Coefficient K For a Resonator Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcouplingfilterfilter analysisFilter Designmicrowaveresonatorrfsignal processingپردازش سیگنالسیگنال Read More →

اسکریپت تنظیم خوشه

عنوان انگلیسی: Cluster setup scriptsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۶کلید واژه ها:clusclusterDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingGrid computingmdce dctMIMDparallelParallel Computingparallel computing toolboxSIMDsysadminsystem administrationپردازش ابریپردازش Read More →