تعویض ماتریس لبه QAP

عنوان انگلیسی: QAP Rand Matrix Swapزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۵کلید واژه ها:adjacency matrixassignment problemnetwork analysispermutationQAPQuadratic Assignment Problemquadratic assignment procedurerandomrandom swapبهینه‌سازی ترکیبیاتیتخصیصتخصیص درجه دوجایابی Read More →

تست QAP

عنوان انگلیسی: QAP testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۱کلید واژه ها:assignment problemnetwork analysisQAPQuadratic Assignment Problemquadratic assignment proceduresocial networksstatisticsبهینه‌سازی ترکیبیاتیتخصیصتخصیص درجه دوجایابی تاسیساتمسأله تخصیصمسأله تخصیص Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: تحلیل کامل الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر جمعیت برای حل مسأله فروشنده دوره گرد (TSP) و مسأله تخصیص درجه دو (QAP)

عنوان انگلیسی: Thesis: A Detailed Analysis of the Population-Based Ant Colony Optimization Algorithm for the TSP and the QAPتعداد کلیک: ۱۹۰۸کلید واژه ها:ThesisUniversita di Bolognaپایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:جستجوی تابو در مقایسه با بازپخت شبیه سازی شده برای حل موارد تخصیص درجه دوم بزرگ

عنوان انگلیسی: Thesis:Tabu Search vs. Simulated Annealing for Solving Large Quadratic Assignment Instancesتعداد کلیک: ۶۸۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →