مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۴۷کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

مدل چند دیواره دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Multiwall modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۷کلید واژه ها:Communicationsdensity estimationemperical parametric modelindoor propagationnot a functionparticle filterPFSequential importance resamplingSIRSMCwirelessالگوریتم تراکمبرآورد تراکمترتیبی مونت Read More →

مدل باتری لیتیوم،‌ زبان Simscape و بهینه ساؤی طراحی سیمولینک

عنوان انگلیسی: Lithium Battery Model, Simscape Language and Simulink Design Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴۶کلید واژه ها:automotivebatterycontrolcontrol designdemoelectricalenergy storageequivalent circuitGrid computinglithiumMIMDoptimizationParallel Computingparameter estimationSIMDsimscapesimulationsimulinksimulink Read More →

Simulink اجرای مدل ماشن القایی

عنوان انگلیسی: Simulink Implementation of Induction Machine Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۳کلید واژه ها:control of induction motorelectromechanical model of induction machineinduction generatorinduction machine Read More →

درایو (راه انداز) تفاضلی و بلاک ست موقعیت دهی سراسری (نسخه ۲٫۰)

عنوان انگلیسی: Differential Drive and Global Positioning Blockset v2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۲کلید واژه ها:automotivecontrol designDifferential Drivedifferentialsglobal positioningguinavigationsimulationsimulinkvehicle robotالکترونیک در متلبالکترونیک صنعتیتقویت کننده Read More →