پیش بینی با مشاوره متخصص

عنوان انگلیسی: Prediction with Expert Adviceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۲کلید واژه ها:aggregating algorithmbayesian algorithmdefensive forecastingmachine learningmathematicsonline predictionprediction with expert adviceخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس Read More →

تعیین مکان کاربر موبایل

عنوان انگلیسی: Mobile user Localization in WSNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۷کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemgrey prediction algorithmmathematicswirelessتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →