راهنمای آموزشی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۲کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspFixed-PointFixed-Point ToolboxPhase-Locked LoopPLLpll vco nco phase locked loop Read More →

حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۷کلید واژه ها:CommunicationsgenerallockloopphasePhase-Locked LoopPLLالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاحلقه قفل شده فازPhase Locked Read More →

تجزیه و شبیه سازی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop Synthesis and Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:Communicationsfrequency synthesizerpcmPhase-Locked LoopPLLsimulationwirelessالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاتجزیه Read More →