نتایج جستجو برای «Part»

عنوان انگلیسی: طراحی یک Part of Speech (POS) Tagger براساس شبکه عصبی براي زبان فارسی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-570
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-570
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2489/icee2012-6.html

فیلم آموزشی رایگان حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز