کدینگ Reed Solomon_16 PSK با استفاده از سیمولینک

عنوان انگلیسی: Reed Solomon Coding _16 PSK Using Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۶کلید واژه ها:۱۶psk awgn reed solomonPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتغییر فازسیگنالشیفت فازفازفرکانسقدرتکلید زنی Read More →