سیگنال PWM برای کارت صدا

عنوان انگلیسی: PWM Signal from SoundCardزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۳کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionDiodeexamplemeasurementmodulationPulse-Width ModulationPWMpwm soundcard positioning mechatronicsignal processingادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

مبدل (اینورتر) حامل موج ۳ پایه

عنوان انگلیسی: Carrier Wave 3 leg inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۹کلید واژه ها:carrier wave 3 leg inverterharmonic reduction techniquesinverterpwm inverterpwm technique for inverterself_ratesimelectronicsSimPowerSystemsimulationsimulinksix Read More →

اینورتر سینوسی اصلاح شده بر اساس PWM

عنوان انگلیسی: Modified Sinusoidal PWM based Inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۵کلید واژه ها:۳ phase dc ac inverterindustrial electronicsinvertermodulationOscillatorpower electronicsPulse-Width ModulationPWMsimulationsimulinkspwmsub oscillation methodthird harmoniczero Read More →

تولید مدولاسیون عرض پالس PWM

عنوان انگلیسی: PWM generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۰کلید واژه ها:modulationPower SystemPulse-Width ModulationPWMSimPowerSystemالکترونیکانرژیپالسپهنای پالستوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

کنترل حلقه باز مبدل بوست DC-DC

عنوان انگلیسی: DC-DC Boost Converter Open Loop Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۲کلید واژه ها:automationboost converterBuck ConverterControl SystemsControl theorydcdc converterDiodepulse width modPWMSimPowerSystemsimulationSystems theoryاتوماسیونادوات الکترونیکیادوات Read More →

ترکیبی از ?

عنوان انگلیسی: Comination of clippersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۷کلید واژه ها:boost converterBuck Converterdcdc converterDiodeElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicspulse width modPWMsimulationادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →