تئوری q d PLL

عنوان انگلیسی: PLL d q theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۸کلید واژه ها:SimPowerSystemsimulationالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه سازیمدل سازی Read More →

نمونه هایی از سیگنال مختلط آنالوگ

عنوان انگلیسی: Analog Mixed Signal Examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۵۰کلید واژه ها:analogbuckcircuitclock recoveryCommunicationsdelay lockdeltadlldspfilterflybackgsmlc filtermixedmixernetworknrzphase noisepick of the weekPLLplncpotwpowerRadio Frequency ToolboxrfRF ToolboxsepicsigmaSimPowerSystemsimulinksmith chartsnrtimingvnawirelessالکترونیکبرقتقویت Read More →

تجزیه و شبیه سازی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop Synthesis and Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۰کلید واژه ها:Communicationsfrequency synthesizerpcmPhase-Locked LoopPLLsimulationwirelessالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاتجزیه Read More →

راهنمای آموزشی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspFixed-PointFixed-Point ToolboxPhase-Locked LoopPLLpll vco nco phase locked loop Read More →

یک کنترل قفل حلقه فاز سیمولینک بلوک جدید PLLVI1

عنوان انگلیسی: A New Block Simulink Phase Loop Lock Control The PLLVI1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcontrol designmathematicsOscillatorsignal processingsimulationsimulinkاسیلاتوراطلاعات زیستیبرقبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

مدل NFC با شمای مدولاسیون ASK ساده و AGC

عنوان انگلیسی: NFCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۲کلید واژه ها:agcaskCommunicaton Systemnfcتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی در متلبکاربرد Read More →

حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۰کلید واژه ها:CommunicationsgenerallockloopphasePhase-Locked LoopPLLالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالحلقه قفل‌شده فازطراحی الکترونیکقدرتمدارهای مخابراتیمهندسی قدرتنوسان‌سازهاحلقه قفل شده فازPhase Locked Read More →

مدولاتور چندفیدبکه سیگما دلتا

عنوان انگلیسی: Multi Feedback Sigma Delta Modulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۵کلید واژه ها:demodulationmodulationPLLsimulationsynthesizerافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاتور چندفیدبکه سیگما دلتاMulti Feedback Sigma Read More →