نتایج جستجو برای «PDE»

تعداد کلیک: 1298
عنوان انگلیسی: Application OF Block Simulink To Cardiac PDE VI1
لینک: http://codesara.ir/content/m1057763-application-of-block-simulink-to-cardiac-pde-vi1
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1057763
تعداد کلیک: 1085
عنوان انگلیسی: Freefem to matlab
لینک: http://codesara.ir/content/m1261154-freefem-to-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1261154
تعداد کلیک: 855
عنوان انگلیسی: Finite Difference Methods in Matlab
لینک: http://codesara.ir/content/m1470812-finite-difference-methods-in-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1470812

کاردیاک PDE VL1 و محاسبه با متلب- قسمت یکم