کاردیاک PDE VL1 و محاسبه با متلب- قسمت یکم

عنوان انگلیسی: Cardiac PDE VI1 And Computing With Matlab-Part1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcontrol designmathematicsoptimizationsignal processingsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

کاربرد در بلوک سیمیولینک برای Cardiac PDE VI1-Part1

عنوان انگلیسی: Application to Simulink Block To Cardiac PDE VI1-Part1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۳۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

کاربرد سیمیولینک بلوک برای Cardiac PDE VI1

عنوان انگلیسی: Application OF Block Simulink To Cardiac PDE VI1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:    تعداد کلیک: ۱۹۵۰کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل Read More →

یک سیستم دینامیکی خطی مرتبط با معادله موج

عنوان انگلیسی: A Linear Dynamical System Associated To Wave Equationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۹کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcontrol designmathematicsoptimizationsimulationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

Freefem به متلب

عنوان انگلیسی: Freefem to matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationfreefemmeshesodePartial Differential EquationPDEreadvizualisationحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۹۱کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

روش های تفاضلات محدود در متلب

عنوان انگلیسی: Finite Difference Methods in Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتfdmfinite difference methodsgaussHeat TransferHeat Transfer in MATLABiteration methodsjacobiplatepsortdmaانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →