بردن داده ها از متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: Export2Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۱۱کلید واژه ها:data exportguiMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS ExcelSpreadsheetSPSSآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش آفیسآموزش اکسلاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت Read More →

محاسبات آماری ؟ با SAS و متلب

عنوان انگلیسی: Hybridizing Statistical Computation with SAS and MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۲کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemodelingoptimizationstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

آزمایش بالانس کاوندیش

عنوان انگلیسی: Cavendish Balance Experimentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۰کلید واژه ها:cavendishcavendish data reductionSpreadsheetSPSSundergraduate physics lab experimentاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهآزمایش بالانس Read More →

تبدیل استایل-A1 برچسب ستون صفحه گسترده به عدد

عنوان انگلیسی: Convert an A1-style spreadsheet column label to a numberزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:a1 referencinga1styleexcelnum2strSpreadsheetspreadsheet labelSPSSstr2numstring conversionاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت Read More →

خواندن_نوشتن_کنترل اکسل توسط متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB read_write_control Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۶کلید واژه ها:external interfaceMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelxlsread xlswrite microsoft excel powerpoint com automation Read More →

MSOCOLOR — رنگ های تم مایکروسافت آفیس

عنوان انگلیسی: MSOCOLOR — Microsoft Office Theme Colorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۲کلید واژه ها:color palettesgraphicsMicrosoft OfficeMicrosoft Office and MATLABnetnet interfacexmlآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش Read More →

قالب‌های پلات اکسل ۲۰۰۷ برای متلب

عنوان انگلیسی: Excel 2007 Plot Themes for MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۲کلید واژه ها:annotationcolor schemecustomizationexcel 2007Microsoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelplotthemeآفیسآفیس و متلبآموزش Read More →