نتایج جستجو برای «Mechanical Engineering»

تعداد کلیک: 2985
عنوان انگلیسی: 3D Heat Transfer Software
لینک: http://codesara.ir/content/m1254999-3d-heattransfer-software
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1254999
تعداد کلیک: 1032
عنوان انگلیسی: Plate and Frame Heat Exchanger
لینک: http://codesara.ir/content/m1471913-plate-and-frame-heat-exchanger
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1471913

تحلیل دینامیکی یک المان تحت بار، با فرض نیروی اصکاک فعال و وابسته به بار