مشاهده گر لایه MRI

عنوان انگلیسی: MRI slice viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۰کلید واژه ها:۳d visualizationimage processingMagnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیمشاهده Read More →

بازسازی فوریه جزئی MRI با POCS

عنوان انگلیسی: MRI Partial Fourier reconstruction with POCSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۸کلید واژه ها:asymmetric echoffthomodyneMagnetic Resonance ImagingmargosianMRImrtpartial fourierpocsreconstructionام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی Read More →

ابزار تحلیل MRI

عنوان انگلیسی: MRI Analyze toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۲کلید واژه ها:analyzehdrimgMagnetic Resonance ImagingmedicalMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیابزار تحلیل MRIMRI Read More →

تابع مشاهده لایه های MRI

عنوان انگلیسی: Function for Viewing MRI Slicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۲کلید واژه ها:biotechBrainimage processingMagnetic Resonance ImagingMRIniftiniiplotsliceviewام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی Read More →

قطعه بندی MRI مغز

عنوان انگلیسی: MRI Brain Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۷کلید واژه ها:۳d segmentationBraindeedicomgraygreyimage processingmedicalsegmentationwhite matterتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر Read More →

تخمین‌گر‌های نویز برای جعبه‌ابزار داده MRI

عنوان انگلیسی: Noise estimators for MRI data Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۹کلید واژه ها:image processingmagnetic resonanceMagnetic Resonance ImagingMRInoisenoise estimationtoolboxام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۵۷کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

Super-Resolution MRI Images Using Compressive Sensing

عنوان انگلیسی: Super-Resolution MRI Images Using Compressive Sensingتعداد کلیک: ۱۹۹۷کلید واژه ها:Compressive sensing (CS)Magnetic Resonance Imaging (MRI)Non- Linear Conjugate Gradients (NLCG).Split BregmanSuper Resolution (SR)Super-Resolution MRI Read More →