سیستم های دینامیکی با نرم افزارهای کاربردی با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Dynamical Systems with Applications using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۶کلید واژه ها:chaoschemicaldifferentialdiscreteEconomicsEconomics in MATLABfactsfractalfractalsmathematicsMATLAB for Economicsmechanicsmodelingmultifractalnonlinearopticsphysicspick of the weekpotwresearchsimulinksynchronizationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی Read More →

اقتصاد معدن با متلب

عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۳۸کلید واژه ها:back testingcommoditieseconometriceconometric modelingEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringfinancial modelingFinancial ToolboxForcastingforecastingironiron oreMATLAB for Economicsminingmining Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۱کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABequilibriumMATLAB for Economicsmodelingsimulationsimulinkاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در اقتصادکاربرد Read More →

outreg_latex

عنوان انگلیسی: outreg_latexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsstata outreg regression output latexاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب Read More →

راه حل خودکار و ورودی خطی مدل های DSGE

عنوان انگلیسی: Automatic Solution and Log Linearisation of DSGE Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۳کلید واژه ها:dsgeEconomicsEconomics in MATLABlog linearisationlog linearizationmacroeconomicsMATLAB for Economicsmupadsymbolic toolboxاقتصادتحلیل Read More →