شناسایی ساختار و مدل سازی مبتنی بر ترکیب برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و کمترین مربعات متعامد (OLS)

عنوان انگلیسی: GP-OLS model structure identificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۳کلید واژه ها:CrossoverGenetic ProgramminggpMeta-Genetic Programmingmodelmutationoptimizationstructureالگوریتم تکاملیالگوریتم ژنتیکبرنامه ریزی ژنتیکبرنامه نویسی تکاملیبرنامه نویسی ژنتیکساختار درختیمحاسبات Read More →

GuroboMATic

عنوان انگلیسی: GuroboMATicزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۶کلید واژه ها:gurobigurobi optimizerinteger programmingLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmathematical programmingmathematicsmixed integer programmingoptimizationبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی Read More →