مدل سازی موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction motor Modelingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۵کلید واژه ها:Induction Motorinduction motor ac motor asynchronous motor motormodelingSimPowerSystemالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی Read More →

Simulink اجرای مدل ماشن القایی

عنوان انگلیسی: Simulink Implementation of Induction Machine Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۸کلید واژه ها:control of induction motorelectromechanical model of induction machineinduction generatorinduction machine Read More →

GUI تجزیه و تحلیل موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction Motor Analysis GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryguiInduction MotorSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلGUI Read More →