فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش دوم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش یکم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

نرم افزار انتقال حرارت سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Heat Transfer Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۸۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلamirkabir universityaviboundary conditionconductionconvectiondifferentialDifferential Equationdifferential equationsengineering heat transfer page c14 Read More →

انتقال غیرخطی گرما از طریق سیم

عنوان انگلیسی: Nonlinear Heat Transfer through a wireزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۴کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABlumped solutionnonlinear heat transferانتقال انرژیانتقال Read More →

جعبه ابزار انتقال حرارت

عنوان انگلیسی: Heat Convection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingphysicssimulationtoolboxانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →