آشکارساز لبه سازگار با کدر HDL

عنوان انگلیسی: HDL Coder Compatible edge detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۹کلید واژه ها:Digital ElectronicsDigital Image ProcessingDigital Implementationedgeedge detectionHardware Description Language CoderhdlHDL Coderimage processingsimulinkverilogVerilog Read More →

ATAN CORDIC محاسبه

عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۳۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointarcasicatancordicDigital ElectronicsDigital ImplementationDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAHardware Description Language CoderhdlHDL Read More →