شروع محاسبات موازی با استفاده از MATLAB

عنوان انگلیسی: Getting Started with Parallel Computing using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۸کلید واژه ها:clusterdata paralleldistributedDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABembarrassingly parallelgridGrid computingmatlab distributed Read More →

qsubfunc

عنوان انگلیسی: qsubfuncزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۹کلید واژه ها:asynchronousbeowulfdistributed processingGrid computingmatlabMIMDparallelParallel ComputingsgeSIMDsun grid engineپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

تعقیب و همبستگی تصاویر دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Image Correlation and Trackingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۷۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABafm sem images applicationapplicationbiotechConvolutiondigital image correlation and trackingexperimental Read More →