طراحی فیلتر پایین گذر CPW

عنوان انگلیسی: CPW Low Pass Filter Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۷۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcpw low pass filter designcpw lowpass filter Read More →

طراحی بانک فیلتر

عنوان انگلیسی: Filter Bank Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter bankFilter Designnonuniform filter bankoptimizationperfect reconstructionsignal processinguniform filter bankپردازش Read More →

فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)

عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadaptiveConvolutionDigital Signal Processingdspfilter analysisFilter Designfunctional analysispolynomial filtersavitzkygolay Read More →

فیلتر Dig

عنوان انگلیسی: Dig Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاautomationcommunicationControl SystemsControl theorydigital filterellipticFilter Designoptimizationsignal processingSystems theoryاتوماسیونپردازش سیگنالسیستم های کنترلسیگنال Read More →

GUI فیلتر دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Filter GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →

طراحی QMF

عنوان انگلیسی: QMFDesignزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designqmfquadrature mirror filtersignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →

کتابخانه بلوکی جدید سیمولینک به نام فیلتر فاز (Phase Filter)

عنوان انگلیسی: New Block Library Simulink called The Phase Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۴کلید واژه ها:biotechcontrol designmathematicsOscillatorsignal processingsimulationsimulinkاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →

تولباکس طراحی فیلتر آنالوگ

عنوان انگلیسی: Analog Filter Design Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۸۱کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاactiveactive filteranalog filterAnalog Filter Designbesselbutterworthchebychevchebyshecircuitellipticfilter analysisFilter Designsignal processingteachingپردازش Read More →