شبیه ساز شکل موج ECG

عنوان انگلیسی: ECG Waveform Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۶کلید واژه ها:۳۳۵۲۱a33522aautomationBiomedical EngineeringbiotechECGecg arbecg arbitrary waveformecg simulationecg waveformekg waveformElectrocardiographyelectrocardiography waveformInstrument Controlmeasurementابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

محاسبه ضربان ECG

عنوان انگلیسی: ECG Beat Calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۵کلید واژه ها:Biomedical EngineeringcardiologycsvCWTdspECGecg signalElectrocardiographyfrequencyheartratewaveletپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیسنجش سیگنال های زیستیسنجش سیگنال Read More →

تشخیص ECG QRS (ضربان قلب در یک دقیقه)

عنوان انگلیسی: ECG QRS Detection (Heart Beat in One Minute)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۳کلید واژه ها:Biomedical EngineeringECGElectrocardiographysignal processingپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های Read More →