مدولاسیون دیجیتال و آنالوگ

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:demodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دیجیتال و آنالوگDigital and Analog Modulation Read More →

پردازش سیگنال دیجیتال در متلب

عنوان انگلیسی: Digital Signal Processing Using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۷۱کلید واژه ها:companion softwareDigital Signal Processingdiscrete systems laboratory using matlabdspmatlabsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

محاسبه سریع چندجمله ایهای شعاعی زرنیک

عنوان انگلیسی: Fast computation of Zernike Radial Polynomialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۳کلید واژه ها:computer visionDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspimage processinginvariant descriptorspattern classificationsignal processingzernike Read More →

فیلتر مقاومت-خازن دیجیتال (RC)

عنوان انگلیسی: Digital Resistor-Capacitor (RC) Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۷کلید واژه ها:analog filteranalogtodigitalautomotivecapacitorElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiiriir designiir simulationrc filterresistorsignal processingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب Read More →

IMComp- نرم افزار فشرده سازی تصویر

عنوان انگلیسی: IMComp-Image Compression Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۵کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguiImage Acquisitionimage processinginterpolationmatrixoptimizationsignal processingاکتساب تصویراکتساب Read More →

اکولایزر پارامتری سه بانده

عنوان انگلیسی: ۳-Band Parametric Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاDigital Signal Processingdspfilterfilter analysisFilter Designmusicparametric equalizersignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →