نتایج جستجو برای «Decision Support System»

تعداد کلیک: 9734
عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) model
لینک: http://codesara.ir/content/m1252028-motion-decision-mode-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1252028
تعداد کلیک: 4144
عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision making
لینک: http://codesara.ir/content/m1154340-leveldiagrams-for-multiobjective-decision-making
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1154340
تعداد کلیک: 3219
عنوان انگلیسی: Neuro-fuzzy classifier
لینک: http://codesara.ir/content/m1344097-neuro-fuzzy-classifier
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1344097
تعداد کلیک: 3199
عنوان انگلیسی: Ensemble Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1085607-ensemble-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1085607
تعداد کلیک: 1970
عنوان انگلیسی: ROC curve
لینک: http://codesara.ir/content/m1199445-roc-curve
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1199445

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)