دانلود رایگان پایان نامه:تکنیکهای برنامه نویسی ژنتیکی بهبود یافته برای طبقه بندی اطلاعات

عنوان انگلیسی: Thesis:”IMPROVED GENETIC PROGRAMMING TECHNIQUES FOR DATA CLASSIFICATION”تعداد کلیک: ۱۸۱۱کلید واژه ها:North Dakota State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →

جعبه ابزار ؟ خوشه بندی متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Cluster Ensemble Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۵کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processingmathematicsstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

برنامه تحلیل تفکیک پذیری و طبقه بندی

عنوان انگلیسی: Discriminant Analysis Programmeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۱کلید واژه ها:Classificationcommon principal componentsData ClassificationData Miningdiscriminant analysisdiscriminationmachine learningmultivariate analysisquadratic discriminant rulesrestricted covariance structuresrobust estimationstatisticsSupervised Read More →