جعبه ابزار انتشار احتمال نادقیق

عنوان انگلیسی: Imprecise probability propagation Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۹کلید واژه ها:Copulacorrelationdempsterevidenceimpreciseimprecisionmonte carloNonlinear CorrelationprobabilityProbablistic Modelpropashaferstatisticsuncertaintyاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →