نتایج جستجو برای «DM»

تعداد کلیک: 1322
عنوان انگلیسی: DM Utils (data mining utils)
لینک: http://codesara.ir/content/m1247844-dm-utils-data-mining-utils
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1247844
تعداد کلیک: 1035
عنوان انگلیسی: Fit Logistic Curve to a Data Set
لینک: http://codesara.ir/content/m1192845-fit-logistic-curve-todata-set
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1192845
تعداد کلیک: 15104
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581
تعداد کلیک: 2621
عنوان انگلیسی: Ensemble Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1085607-ensemble-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1085607
تعداد کلیک: 1614
عنوان انگلیسی: ROC curve
لینک: http://codesara.ir/content/m1199445-roc-curve
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1199445
تعداد کلیک: 3490
عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision making
لینک: http://codesara.ir/content/m1154340-leveldiagrams-for-multiobjective-decision-making
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1154340
تعداد کلیک: 8538
عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) model
لینک: http://codesara.ir/content/m1252028-motion-decision-mode-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1252028

واحد DM (واحد داده کاوی)