شبیه سازی کد LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Code Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۰کلید واژه ها:AWGNcoding theoryinformation theoryldpclowdensity paritycheckmatlabsimulationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

واسط کاربری تکی متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: MATLAB-Excel Single Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۵۵کلید واژه ها:data exportdata importdemoexcel link com net builder dll vba deploy interface single commoexternal Read More →

سری PicoScope 2000 – درایور ابزار ژنتیک

عنوان انگلیسی: PicoScope 2000 Series – MATLAB Generic Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۳کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument drivermatlabmeasurementoscilloscopepicoscopeابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

لیست کردن کدک های ویدئو، FourCC

عنوان انگلیسی: List Video Codecs, FourCCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۰کلید واژه ها:avifilecccodeccodecscodingcompresso rcompressorsdivxencodeencoderEncodingfourfourccindeoInformation Securitymrlemsvcregisteryvideovideocodecxvidامنیت اطلاعاترمزگذاریرمزنگاریفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اطلاعاتکدینگمهندسی مخابراتلیست کردن کدک های ویدئو، FourCCList Read More →