معکوس ماژولار

عنوان انگلیسی: Modular Inverseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۵کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyfinite fieldgaloisinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی Read More →