اوتوماتای سلولی ابتدایی (اصلی)

عنوان انگلیسی: Elementary Cellular Automataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۹کلید واژه ها:Cellular Automatacellular automatonComplex Systemsportfolio managementPortfolio Optimizationاتوماتااتوماتای سلولیبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه سازی پورتفوبهینه Read More →

کد ca برای متلب

عنوان انگلیسی: ca code for matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۵کلید واژه ها:caCellular AutomataCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittingاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

بازی کانوی زندگی در سه بعد

عنوان انگلیسی: Conway’s Game of Life in 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۰کلید واژه ها:۳ dimensions3dCellular AutomataComplex Systemsgamegamesاتوماتااتوماتای سلولیرشد سلولیسیستم های خود رشد یابندهقواعد Read More →

LBM برای جریان پویسولی

عنوان انگلیسی: LBM for poiseuille flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۳کلید واژه ها:companion softwarelatticelattice boltzmannlbmMechanical Engineeringpoiseuilleاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهتحلیل سازهترمودینامیکدینامیکسینماتیکمکانیکمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیکLBM برای جریان پویسولیLBM for poiseuille Read More →

الگوریتم قطعه بندی تصویر GrowCut

عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۸۰کلید واژه ها:Cellular Automatacomputer visionDigital Image Processinggraph cutgrowcutimage processingmorphologyplzzz send me the code for image Read More →

Karma دیجیتال — گراف بندی حالت

عنوان انگلیسی: Digital Karma — State Graphingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۷کلید واژه ها:automataautomatoncellulardata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseevolutioniterationprocessانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →