مبدل باک– حلقه باز

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Open Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۸کلید واژه ها:Buck Convertercontrol designconverterdcdc converterDiodeduty ratiopower electronicsPower SystemSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۵کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →

مبدل زتا

عنوان انگلیسی: Zeta Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۳کلید واژه ها:ac to ac converterboost converterBuck Converterbuckboostdc to dc converterinverterrectifierSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →

مبدل باک کنترل شده دیجیتالی

عنوان انگلیسی: Digitally Controlled Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:Buck Converterconverterdcdc converterdigitally controlled converterduty ratioload transientspower electronicsPower SystemSimPowerSystemالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم Read More →

تبدیل CUK

عنوان انگلیسی: CUK Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۲کلید واژه ها:SimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه سازیمدل سازی سیستم های Read More →

کنترل حلقه باز مبدل بوست DC-DC

عنوان انگلیسی: DC-DC Boost Converter Open Loop Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۸کلید واژه ها:automationboost converterBuck ConverterControl SystemsControl theorydcdc converterDiodepulse width modPWMSimPowerSystemsimulationSystems theoryاتوماسیونادوات الکترونیکیادوات Read More →

تبدیل باک با سوئیچینگ ولتاژ صفر

عنوان انگلیسی: Buck Converter with zero voltage switchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۶کلید واژه ها:Buck Converterbuck converterscontrol designconverterspower electronicsSimPowerSystemzero voltage switchingالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه Read More →

مبدل DC-DC باک

عنوان انگلیسی: Buck DC-DC converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۵کلید واژه ها:automotiveBuck ConverterDiodeSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →