جعبه ابزار (تولباکس) GlobalMIT

عنوان انگلیسی: GlobalMIT toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۸۲کلید واژه ها:Bayesian NetworkData Miningdynamic bayesian networkglobal optimizationmachine learningmutual informationProbabilistic Modelsstatistical teststructure learningداده کاویشبکه بیزیشبکه های Read More →

تخمین مقدار گمشده وثیقه– نسخه سازگار Unix_Linux

عنوان انگلیسی: Collateral Missing Value Estimation — Unix_Linux Compatible Versionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxclass predictiondatagenegene networksmissing valuesprobabilitystatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های Read More →

تست های کای اسکور

عنوان انگلیسی: Chi-square testsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxlog likelihoodmonte carlopearsonread cressiesmall samplestatisticsunbalanced dataاطلاعات زیستیالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبیوانفورماتیکتحلیل Read More →

جعبه ابزار MSKCC CGDS Cancer Genomics

عنوان انگلیسی: MSKCC CGDS Cancer Genomics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۲کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiologygenomicsmedicalstatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →

بررسی محل های اتصال DNA پروتئین از اطلاعات زوج های به هم متصل پایانی Chip-Seq

عنوان انگلیسی: Exploring Protein-DNA Binding Sites from Paired-End ChIP-Seq Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxchip-seqpaired end short readpeak detectionwaveletاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

انتخاب ویژگی ماکسیمم نسبی، حداقل تکرار

عنوان انگلیسی: minimum-redundancy maximum-relevance feature selectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۶کلید واژه ها:Data Miningfeature selectionmachine learningminimumredundancymutual informationprobabilitystatisticsانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب Read More →