محاسبه ماتریس پایه ای

عنوان انگلیسی: Fundamental Matrix Computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۶کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingepipolar geometryfundamental matriximage processingmultiple view geometrystereo visionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

تقریب تابع

عنوان انگلیسی: Function Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointapproximationcubic splineFixed-PointFixed-Point Toolboxgaussianjacobiwaveletالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: فراابتکارهای تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد: یک مقایسه

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problem: A comparisonتعداد کلیک: ۱۶۲۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله Read More →

ev-الگوریتم انقلاب چند هدفه MOGA

عنوان انگلیسی: ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۲۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecpohevolutionary algorithmsIntelligent SystemsMachine IntelligenceMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontبرنامه نویسی چند Read More →

شبکه عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی: ANNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۷۷کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISautomationControl SystemsControl theoryFISFuzzy Inference systemfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxneural networkRadial-Basis FunctionsRBFSystems theoryآموزش شبکه Read More →

گرادیان از شبکه عصبی

عنوان انگلیسی: Gradient from Neural Networkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۷کلید واژه ها:approximationfunctiongradientneural networkneural networksoptimizationآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه عصبی چند Read More →