بررسی اثرات تقویت کننده توان بالا در OFDM

عنوان انگلیسی: OFDM High Power Amplifier Effectsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۷کلید واژه ها:AmplifierAmplifier in MATLABAnalog Amplifierbermerofdmwirelessآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده آنالوگتقویت کننده عملیاتیطراحی آمپلیفایر در Read More →

MiAD-ابزار طراحی تقویت کننده یکپارچه متلب

عنوان انگلیسی: MiAD – MATALB integrated Amplifier Design Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۲کلید واژه ها:Amplifieramplifier designAmplifier in MATLABAnalog Amplifierguihigh frequency electronicssmith chartsparametersآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت Read More →

تقویت کننده ترنس امپدانسی فتودیود

عنوان انگلیسی: Photodiode Transimpedance Amplifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۰کلید واژه ها:AmplifieranalogcompensationElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsphasephotodiodeادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای الکترونیکیمهندسی الکترونیکنیمه هادی Read More →

اثر اعوجاج گیتار

عنوان انگلیسی: Guitar Distortion Effectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۸کلید واژه ها:Amplifieraudio processingbassdistortionfuzzguitaroverdriveVideo Processingwaveshaperبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۳۱کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

اندازه‌گیری نویز با PCSGU250 و پیاده‌سازی متلب

عنوان انگلیسی: Noise Measuremet with PCSGU250 and Matlab Implementationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۷کلید واژه ها:Digital Signal Processingdspmeasurementsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال Read More →

محدود کردن تقویت کننده با استفاده از IP3 و tanh

عنوان انگلیسی: limiting amplifier using IP3 and tanhزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۲کلید واژه ها:AmplifierAmplifier in MATLABAnalog Amplifierlimitingsignal processingsimulationsimulinkآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده آنالوگتقویت کننده عملیاتیطراحی Read More →

محدود کردن تقویت کننده با استفاده از IP3 و IP2 و tanh

عنوان انگلیسی: Limiting Amplifier using IP3 and IP2 and tanhزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۰کلید واژه ها:ampAmplifierAmplifier in MATLABAnalog AmplifierCommunicationslimitingsignal processingsimulationsimulinkآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده آنالوگتقویت Read More →