نتایج جستجو برای «Additive White Gaussian Noise»

تعداد کلیک: 1721
عنوان انگلیسی: QPSK Modulation in AWGN
لینک: http://codesara.ir/content/m1003108-qpsk-modulation-in-awgn
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1003108
تعداد کلیک: 2207
عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BPSK in AWGN Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1001117-ber-of-bpsk-in-awgn-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001117
تعداد کلیک: 2160
عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BFSK in AWGN Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1001006-ber-of-bfsk-in-awgn-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001006
تعداد کلیک: 1823
عنوان انگلیسی: BPSK Probability of Error in AWGN
لینک: http://codesara.ir/content/m1001774-bpsk-probability-of-error-in-awgn
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001774
تعداد کلیک: 5296
عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builder
لینک: http://codesara.ir/content/m1105172-iq-baseband-builder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1105172
تعداد کلیک: 2904
عنوان انگلیسی: BPSK Modulation in AWGN
لینک: http://codesara.ir/content/m1001663-bpsk-modulation-in-awgn
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001663

طراحي LQG زمان گسسته با مرتبه كاهش يافته براي سيستم هاي با پارامترهاي سفيد