نتایج جستجو برای «Abaqus»

عنوان انگلیسی: مطالعه موردي اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه در يك پست انتقال
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-236
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-236
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2496/psc2011-2.html

فیلم آموزشی رایگان محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)-بخش ششم