کانولوشن N بعدی تفکیک پذیر

عنوان انگلیسی: Separable N-Dimensional Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۲کلید واژه ها:۳d4dConvolutionfunctional analysisndseparabilitysignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن N بعدی تفکیک پذیرSeparable Read More →

اکتشاف داده های چهار بعدی

عنوان انگلیسی: ۴D data explorationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۲کلید واژه ها:۴dcrosssectionsdata explorationgraphicalgraphicstime domainvolumic dataاکتشاف داده های چهار بعدی۴D data exploration فرم عضویت در Read More →

محاسبات حجم اضافه

عنوان انگلیسی: Hypervolume Computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۶۵کلید واژه ها:hypervolumelebesguemonte carloMulticriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationoptimizationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۴۰کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

فیلتر دو طرفه سریع برای تصاویر ۳D

عنوان انگلیسی: Fast Bilateral Filter for 3D Imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۴کلید واژه ها:۳dbilateralConvolutionedgepreserving smoothingfast bilateral filterfunctional analysisvolumeبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی Read More →

نمایشگر برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slice Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۸کلید واژه ها:۳d volume4d volumedata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguimedicalorthogonalsliceviewerانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

لبه یاب سوبل

عنوان انگلیسی: ۴-D Sobel Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۷کلید واژه ها:۴dDigital Image Processingedgeedge detectionimage processingsobelاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی Read More →

برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۳کلید واژه ها:۳d3d image viewer3d viewerbut it didnt run well please give me sugestions pleasedisplayhow to Read More →